26.12.2019 - 17:00 a 19:00: Klášterní kostel Božího těla 

 Český Krumlov 

 Rybova Česká mše vánoční 

Smyčcový orchestr Český Krumlov

Krumlovský komorní orchestr

MPS Perchta

 

 

Smyčcový orchestr Český Krumlov (SOČK) je hudebním tělesem, jehož členy jsou jak hudební amatéři nejrůznějších povolání, tak i profesionálové s průpravou na středních i vysokých uměleckých školách. Všechny však spojuje láska k hudbě a radost z jejího aktivního provozování. 

Orchestr vznikl v roce 1984 pod názvem Smyčcový orchestr Jihočeských papíren, které byly jeho hlavním sponzorem. Zakladatelem a dlouholetým šéfem orchestru byl dirigent Karel Haymann. S rozvíjející se koncertní činností vznikla postupem času potřeba hledat i jiné finanční zdroje a sponzory, s čímž souvisela i následná změna názvu tělesa na Smyčcový orchestr Český Krumlov.

S přibývajícími koncerty a neutuchajícím nadšením hráčů se v průběhu času stal orchestr neodmyslitelnou součástí kulturního života města a jeho širšího okolí. Ve své koncertní činnosti nejednou překročil hranice regionu a opakovaně se např. zúčastnil národních přehlídek hudebních souborů, kde se jeho výsledky setkaly s uznáním četných hudebních odborníků. Samostatný koncert odehrál na mezinárodním setkání evropských amatérských orchestrů ve Frankfurtu n. Mohanem.

V současnosti se orchestr pravidelně účastní Slavností pětilisté růže, letního českokrumlovského Festivalu komorní hudby a v adventním čase již tradičně koncertuje spolu s Chrámovým sborem Velešín a sólisty Jihočeského divadla v Jízdárně českokrumlovského zámku (spolu s dalšími skladbami zde vždy zaznívá Česká mše vánoční J.J.Ryby).

V roce 2013 navázal orchestr spolupráci s rakouským NordwaldKammerorchestrem, s kterým dvěma koncerty (po jednom na každé straně hranic) úspěšně uzavřeli historicky první přeshraniční česko-rakouskou Zemskou výstavu 2013.

 

V průběhu let s orchestrem vystupovala celá řada předních sólistů. Uveďme například flétnistu Jiřího Stivína, violoncellistu Jiřího Bártu, houslisty Václava Hudečka, Pavla Šporcla či člena skup. prvních houslí České filharmonie Zdeňka Zelbu, hobojistku Gabrielu Krčkovou, harfenistku Hanu Müllerovou-Jouzovou, německého kontrabasistu Thomase Loma, italské pěvce Ivetu a Rinalda Fornero a řadu pěvců Jihočeského divadla.

Za dirigentským pultem se po Karlu Haymannovi vystřídali např. Štefan Matunák nebo Martin Peschík. V současné době s orchestrem  spolupracuje dirigent                    Josef Zaplatílek.

 

Těšíme se na setkání s vámi na některém z našich příštích koncertů!

Smyčcový orchestr Český Krumlov